DŹWINIACZ                                     USTRZYKI DOLNE  

Projekt finansowany był przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Międzynarodowa wymiana młodzieży".