SCHODNICA                                         DROHOBYCZ  

Projekt finansowany był przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Międzynarodowa wymiana młodzieży".