UCZYMY SIĘ POMAGAĆ PRZYRODZIE WE WSPÓLNEJ EUROPIE  


INTEGRACJA

OKOLICE PN POŁONINY

PREZENTACJA KRAJÓW

WARSZTATY I REKREACJA  

    W dniach 1 – 7 czerwca 2010 r. ośmiu uczniów z Zespołu Szkół Licealnych wzięło udział w projekcie pt. „Uczymy się pomagać przyrodzie we wspólnej Europie“ w ramach programu „Młodzież w działaniu". Projekt przygotowany został przez Park Narodowy Połoniny na Słowacji i skierowany był do młodzieży z czterech europejskich krajów: Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii, którzy spotkali się w małym miasteczku Ulić blisko polsko – słowacko – ukraińskiej granicy.

    Głównym celem przydsięwzięcia było podnoszenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim poprzez nawiązywanie nowych znajomości oraz poznanie kultury i historii innych krajów Unii Europejskiej. Przede wszystkim jednak, projekt koncentrował się na działaniach związanych z ochroną przyrody, w tym porównanie warunków i form ochrony, a także uwrażliwienie młodych ludzi na problemy środowiska przyrodniczego, nie tylko w swoim kraju, ale w całej Europie. Każda grupa reprezentowała jeden chroniony obszar: Polska - Bieszczadzki Park Narodowy, Rumunia - Park Krajobrazowy Vanatori-Neamt, Słowacja - Park Narodowy Połoniny, a Słowenia - Park Krajobrazowy Kolpa. Parki te omawiane były przez młodzież drugiego dnia pobytu. Problematyka związana z ochroną środowiska pojawiała się również na warsztatach, czy podczas wystawy „Przyroda wokół nas”, przygotowanej ze śmieci zebranych na szlakach turystycznych.

    Specyfikę poszczególnych państw przedstawiano natomiast w kolejnych dniach na wieczorach kulturowych, podczas których uczniowie w oparciu o przygotowane wcześniej prezentacje pokazywali piękno swojego kraju i regionu oraz przedstawiali tradycyjne stroje i tańce. Najistotniejszym jednak punktem programu każdej prezentacji kraju była jego tradycyjna kuchnia. Każda grupa przywiozła z sobą produkty, z których następnie w kuchni ośrodka przyrządzała specjały kulinarne.

    Celem projektu niewątpliwie była również integracja – widoczna już od pierwszego dnia, szczególnie podczas warsztatów, dyskusji, wycieczek czy zajęć rekreacyjnych przygotowywanych najczęściej przez samych uczniów.

    Sześciodniowy pobyt na terenie Parku Narodowego Połoniny, okazał się miłym doświadczeniem, stworzył okazję do użycia języka angielskiego w praktyce, poszerzył wiedzę na temat kultury innych krajów i pozwolił nawiązać nowe znajomości.

    Kamila Walasek


© Copyright 2010. All rights reserved. Contact: WALAH