Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Rodzaj zajęć

Termin

Prowadzący

1.        

Przygotowanie do olimpiady historycznej.

Środa 13.40-14.25

 

Piątek 13.40-14.25

A. Lupa

2.        

Przygotowanie egzaminu maturalnego z matematyki  – zakres rozszerzony.

Zajęcia dodatkowe z matematyki dla klasy 2c.

Czwartek 8.00- 8.45

 

Piątek 8.00- 8.45

A. Orlef

3.        

Zajęcia w ramach programu „Bieszczadzkie spotkania z matematyką”.

Sobota raz w miesiącu, wg harmonogramu

A.      Orlef

J. Urban

K. Trybuła

4.        

Warsztaty z języka polskiego dla maturzystów .

Sobota 11.00- 12.30

D. Mazur

M. Kijowska

K. Szewczyk

5.        

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z chemii.

Wtorek  13.40-14.25

A. Brzeziańska

6.        

Zajęcia dodatkowe z fizyki i przyrody.

Chór szkolny.

 

Środa  13.45 -14.30

Środa 14.30-15.15

M. Grzybowska

7.        

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego .

 

Piątek 13.40-14.25

M. Kijowska

8.        

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego:

 poziom podstawowy,

poziom rozszerzony.

 

 

Czwartek 13.40-14.25

Czwartek 14.30-15.15

J. Kowalska

9.        

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

 

 

A.      Leszega

10.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego  poziom rozszerzony.

 

 

Wtorek 14.30-16.00

D. Mazur

11.    

Zajęcia grupy formacyjnej „ LO chwali Pana”.

Wg harmonogramu

Ks. A. Mazurek

 

12.    

Grupa Twórcza.

 

Zajęcia w ramach projektu „Bieszczadzkie spotkania ze sztuką”.

Poniedziałek 14.00-15.00

Poniedziałek 15.00-17.00

 

M. Pęzioł

13.    

Zajęcia z piłki siatkowej dziewcząt.

Aerobic.

 

Środa 15.15-16.45

Poniedziałek, czwartek 19.00-20.00

H. Piorunik

14.    

Zajęcia z piłki ręcznej .

 

Sobota 9.00-11.00

 

D. Podstawek

15.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

 

 

Poniedziałek 14.30-15.15

Piątek 14.30-15.15

M. Piotrowska

16.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego poziom podstawowy i rozszerzony.

 

Środa 13.30-15.15

Sobota 8.00-11.00

 

A. Roczniak

17.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z informatyki.

 

Piątek 14.30-16.00

 

B. Socha

18.    

Gry zespołowe- piłka siatkowa, koszykowa, ręczna.

 

 

Wtorek 17.30-19.00

Czwartek 17.30-19.00

A. Steciuk

19.    

Język rosyjski od podstaw.

 

 

Środa 14.40-15.30

Czwartek 15.25-16.00

U. Steciuk

20.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka polskiego.

 

Chór szkolny.

Środa 14.30-15.15

 

 

Środa 14.30-15.15

K. Szewczyk

21.    

Zajęcia dodatkowe z matematyki.

 

Poniedziałek 14.30-15.15

K. Trybuła

22.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki poziom podstawowy.

 

Środa 13.40-14.25

J. Urban

23.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym .

Poniedziałek  15.20-16.05

J. Wajda

24.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z fizyki.

 

Środa 14.30-15.15

M. Wajda

25.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z geografii.

Przygotowanie do konkursów geograficznych.

Piątek 14.30-15.15

 

Poniedziałek 14.30-15.15

K. Walasek

26.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z historii.

Środa 13.30-14.15

J. Wilczak

27.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie

Piątek 14.30-15.15

B. Woźniak

28.    

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z biologii.

Zajęcia dodatkowe z biologii dla klas I.

Sobota 8.30- 10.45

 

Środa 13.40-14.25

M. Wyderkowska