Dokumenty szkolne

Statut

Wykaz podręczników 2019/2020

Program wychowawczo - profilaktyczny

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Licealnych

Podanie o duplikat świadectwa

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej

Rezygnacja rodzica z uczęszczania jego dziecka na lekcje religii

Zwolnienie z lekcji wf i wdż

Warunki ubezpieczenia NNW 2019/2020