Nauczyciele

 Dyrekcja Szkoły

Arkadiusz Lupa Dyrektor Zespołu
Anna Orlef Wicedyrektor

 

Grono pedagogiczne

Andruch Marek historia, język łacinski
ks Bram Jacek  religia
Brzeziańska Anna chemia
Dolińska Iwona  język francuski
Gawlik Małgorzata  chemia
Grzybowska Marta fizyka
Kijowska Małgorzata język polski
Kowalska Joanna język angielski
Lupa Arkadiusz historia
Mazur Danuta język polski, wiedza o kulturze
Orlef Anna matematyka
Pęzioł Mariola pedagog szkolny
Piorunik Halina wychowanie fizyczne
Piotrowska Małgorzata język angielski
Podstawek Dorota wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
Pompa Kamila matematyka
Roczniak Agnieszka język niemiecki
Socha Bartłomiej informatyka
Steciuk Andrzej wychowanie fizyczne
Steciuk Urszula nauczyciel bibliotekarz, język rosyjski, wychowanie do życia w rodzinie
Strzała Agnieszka język polski
Urban Jadwiga matematyka
Wajda Monika fizyka
Wajda Jacek język angielski
Walasek Kamila geografia
Wielgosz Wioletta historia
Wilczak Janusz podstawy przedsiębiorczości, historia
Woźniak Barbara wiedza o społeczeństwie
Wowk Ewa  chemia
Wyderkowska Małgorzata biologia, podstawy przedsiębiorczości

 

 

 

 


Pracownicy szkoły

Barbara Suszek sekretariat
Zuzanna Sowińska księgowość
Władysława Duniewicz woźna
Grażyna Dunaj woźna
Urszula Cipora woźna
Robert Kocioła konserwator