Strona Główna

70 LAT LO W USTRZYKACH DOLNYCH

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 07-06-2021
Strona Główna >>

Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych zapraszają absolwentów, pedagogów, emerytowanych pracowników, rodziców i wszystkich sympatyków szkoły do współpracy i współorganizacji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego. Planowane działania zakładają m.in.: przeprowadzenie konkursu wiedzy na temat historii szkoły i miasta, przygotowanie okolicznościowej wystawy fotograficznej, wydanie trzeciej już Księgi Pamiątkowej LO, przygotowanie jubileuszowej uroczystości środowiskowej.
Serdecznie zapraszamy do wspólnych działań wszystkich chętnych na zasadzie wolontariatu. Działania rozpoczynamy od czerwca, a uroczystości związane z rocznicą powstania szkoły planowane są na listopad 2021 r.

Bardzo prosimy osoby chętne o:
- przygotowanie i nadesłanie własnych wspomnień dotyczących naszej szkoły, w celu zamieszczenia ich w przygotowywanej Księdze Pamiątkowej LO - do dnia 31.07.2021 r.,
- udostępnienie ciekawych zdjęć szkolnych, które wykorzystamy w obchodach jubileuszowych,
- zgłoszenie chęci wsparcia naszego przedsięwzięcia.

Adres do kontaktów: loustrzyki.stowarzyszenie@gmail.com

Uprzejmie prosimy o kontakt: tel./fax (0-13)-461-13-06, 461-13-45 oraz o dobrowolne wpłaty pieniężne na organizację obchodów na konto:

Rada Rodziców przy ZSL w Ustrzykach Dolnych
Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych,
23 86421012 2003121977000002
z dopiskiem 70-lecie LO

Edytowano: 07-06-2021 o 21:13

Wstecz