Strona Główna

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu w naszym liceum

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 10-04-2018
Strona Główna >>

Uczniowie naszej szkoły z klas pierwszych i drugich oraz przedstawiciele Młodzieżowej Rady Gminy pod kierunkiem nauczycielki wiedzy o społeczeństwie Barbary Woźniak włączyli się w działania projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowanego przez Klub Jagielloński we współpracy z Fundacją PKO Banku Polskiego.  Akademia uczy realiów zarządzania państwem, na poziomie ogólnopolskim i lokalnym. Przybliża funkcjonowanie parlamentu oraz samorządów, aby młodzież przygotować do skutecznego działania i zmiany otoczenia. Nasi uczniowie wzięli udział w dwóch częściach projektu.  Pierwszym etapem była symulacja przeprowadzona przez animatorów koordynujących projekt w województwie podkarpackim pod kierunkiem Barbary Fornal, czyli gra „Parlament 2.0”, która polegała na odwzorowaniu działania polskiego parlamentu. Po wykładzie wprowadzającym uczniowie wzięli udział w symulacji, podczas której wcielili się w rolę posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań: partii liberalnej, socjaldemokratycznej, ludowej, chrześcijańsko-demokratycznej i nacjonalistycznej. Członkowie każdej z nich otrzymali dokument programowy z ogólną wizją państwa oraz wypływający z niej pakiet konkretnych postulatów politycznych. Przedmiotem negocjacji pomiędzy partiami było powołanie rządu ze spójnym programem, uchwalenie rocznego budżetu, a następnie rządzenie wobec zmieniających się okoliczności wewnętrznych i zewnętrznych. Parlament podejmował decyzje poprzez uchwalanie ustaw regulujących pojawiające się problemy. Kluczowe znaczenie w kontekście spadków i wzrostów notowań poszczególnych partii miały media, w które wcieli się trzej uczniowie nienależący do żadnej z pięciu partii politycznych. Zwycięzcą zostało ugrupowanie, które wykazało się największą skutecznością w rządzeniu. Druga część warsztatów pod hasłem "Moje miasto"- kształtująca umiejętności związane z zarządzaniem samorządem lokalnym, odbyła się w kolejnym dniu. Uczestnicy wcielili się w role burmistrza, radnych oraz najważniejszych osób zarządzających miastem. W czasie zajęć uczestnicy prowadzili negocjacje z inwestorami uwzględniali postulaty różnych grup interesu oraz poznawali tajniki budżetu miejskiego. Gwarancją sukcesu okazały się tu współpraca i kooperacja. Zajęcia skłoniły uczestników do zastanowienia się nad realnymi potrzebami naszej lokalnej społeczności.

 Barbara Woźniak

Edytowano: 10-04-2018 o 17:06

Wstecz