Strona Główna

„KU NIEPODLEGŁEJ”

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 13-11-2018
Strona Główna >>

Obchody Święta Niepodległości Polski są zwykle okazją do refleksji nad trudną i – niejednokrotnie -  tragiczną historią naszej Ojczyzny. Ale to przede wszystkim  powód do radości i satysfakcji płynącej ze świadomości tego, że my – Polacy – mamy swój ukochany kraj, którego cenę okupiliśmy życiem i trudem wielu pokoleń. Setna rocznica tego jakże ważnego wydarzenia budzi w nas wiele emocji, sprawia, że wracamy pamięcią do kart polskiej historii, do postaci bohaterów o wielkich nazwiskach, ale także tych anonimowych, dzięki którym możemy żyć w naszej Ojczyźnie.

Mijające stulecia zmieniały oblicze Polski. Mamy świadomość, że nasza historia nie była usłana różami, że niejednokrotnie wymagała od naszych przodków wielkiego poświęcenia, często też ceny życia. Warto więc tu i teraz – 11 listopada 2018 roku zadać sobie pytanie: czym jest dla mnie moja Ojczyzna, kim ja jestem dla niej?

XXI wiek porwał nas w wir globalizacji i unifikacji, a mimo to przecież każdy człowiek odczuwa nieodpartą potrzebę odniesienia się do stałych wartości, źródeł, z których wypływa historia jego tożsamości. Taką możliwość daje właśnie ojczyzna – miejsce niezmienne, przypisane raz na zawsze, bo urodzić się można tylko w jednym miejscu. To świadomość naszych korzeni, typ wrażliwości, a nawet sposób postrzegania świata. 

Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych kolejne rocznice odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzi niezwykle uroczyście. Wynika to także z faktu, iż patronem naszej szkoły jest marszałek Józef Piłsudski. Przypadający w bieżącym roku setny jubileusz stał się jednak okazją do tego, by nadać tej uroczystości szczególną rangę.

9 listopada 2018r. w kinie „Orzeł” odbyła się uroczysta akademia patronalna . Wzięli w niej udział licznie przybyli goście:  p. Marek Andruch - starosta Powiatu Bieszczadzkiego, p. Artur Woźny  - wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego, p. Anna Buczek – reprezentująca burmistrza Ustrzyk Dolnych p. Bartosza Romowicza, ks. Roman Szczupak – dziekan i proboszcz parafii pw. św. Józefa Robotnika, ks. Józef Bieniek – proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski, p. Adam Pęzioł – dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa. Oddział w Jaśle, p. Grzegorz Koczera – I zastępca Powiatowy Komendanta Policji, p. Emil Szmyd – Komendant Powiatowy Straży Pożarnej, p. Ryszard Prędki – dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego, p. Katarzyna Przybyła – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, p. Iwona Długa – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, p. Beata Maciołek – dyrektor Przedszkola Nr 1, p. Lucyna Sobańska – wiceprezes zarządu Fundacji Bieszczadzkiej, p. Bogdan Zwarycz – dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, p. Paweł Germański – dyrektor BZSZ, p. Kazimierz Suchy – zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, p. Marek Bajda – nadleśniczy Nadleśnictwa Lutowiska, p. Piotr Gwóźdź – nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza, p. Ewa Tkacz – zastępca  nadleśniczego  Nadleśnictwa Stuposiany, p. Wojciech Szot – dyrektor Domu Kultury, p. Wojciech Domiszewski – dyrektor MiPBP, p. Witold Mołodyński – architekt i pisarz, p. Wiesław Sowiński – radny Powiatu Bieszczadzkiego, p. Marian Mazurkiewicz – redaktor czasopisma „Nasze Połoniny”, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły – p. Stefania Pitera, p. Janina Geło, p. Lucyna Kijanka, p. Emilia Pastuszka, p. Andrzej Szczerbicki, p. Antonina Dawid, p. Jan Bigaj,  grono pedagogiczne oraz licznie zgromadzona młodzież.

Część oficjalną uroczystości rozpoczęło wspólne odśpiewanie czterech strof Hymnu Narodowego. Następnie głos zabrał dyrektor szkoły p. Arkadiusz Lupa, prezentując rys historyczny ukazujący najistotniejsze wydarzenia, które doprowadziły naród polski do odzyskania upragnionej wolności po 123 latach niewoli. Po przemówieniach nastąpiła niezwykle uroczysta chwila. Uczniowie klas pierwszych złożyli tradycyjne przyrzeczenie i w ten sposób zostali oficjalnie włączeni do grona licealnej społeczności.

Kolejnym punktem programu akademii patronalnej było wręczenie nagród zwycięzcom konkursu wiedzy o spółdzielczości. Warto dodać, iż konkurs ten był jednym z działań realizowanych w ramach projektu „Kuźnia Licealnego Patriotyzmu”, realizowanego w bieżącym roku w ustrzyckim liceum.

Część oficjalną uroczystości zakończyło wyprowadzenie szkolnego sztandaru, który na tą szczególną okazję został poddany renowacji.

Zgodnie z wieloletnią tradycją akademia patronalna nie mogła się odbyć bez artystycznych występów licealistów. „Ku Niepodległej” – taki tytuł nosił spektakl zaprezentowany przez ponad czterdziestoosobową grupę młodzieży. By przybliżyć widzom wybrane wątki polskiej historii, wykorzystano rodzimą literaturę, sztukę, muzykę i taniec. Artystyczna wędrówka rozpoczęła się od wizyty w miejscu, gdzie stał dwór szlachecki  „(…) z drzewa, lecz podmurowany”. Tam można było zakosztować polskiej gościnności i uroku „(…) pagórków leśnych, (…) łąk zielonych, (…) pól malowanych zbożem rozmaitem”, gdzie – jak mówił Adam Mickiewicz –  był „ kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny/ Jak świat jest boży, tak on był nasz własny!”. 

Romantyczny krajobraz opisany w najsłynniejszym polskim poemacie ukazany został poprzez znane wszystkim sceny. Mogliśmy zobaczyć beztroski, sielankowy obraz ogrodu okalającego szlachecki dworek, gdzie młode dziewczęta wiją wianki z polnych kwiatów. Byliśmy też świadkami pierwszego spotkania Zosi z Tadeuszem, a także spaceru szlachty w piękny słoneczny dzień. Scenę tą zakończył uroczysty polonez. Młodzież, w strojach z epoki (użyczonych licealistom przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie) zaprezentowała publiczności taniec przy akompaniamencie muzyki skomponowanej m.in. przez Wojciecha Kilara. Akcja tych scen toczyła się na tle wybitnych dzieł malarstwa – Józefa Mehoffera i Claudea Moneta oraz Józefa Chełmońskiego.

„Niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i kosztownym” – powiedział Józef Piłsudski. Z sielankowej scenerii „kraju lat dziecinnych” uczestnicy akademii patronalnej przenieśli się w czasy dla nas niezwykle trudne. Rok 1863 był kolejnym sprawdzianem polskiego patriotyzmu. Przez dramatyczne , pełne wielkiego bohaterstwa karty naszej historii przeprowadził publiczność wielki polski artysta – Artur Grottger, ukazując historię powstańców w cyklu poświęconych im grafik. Stały się one inspiracją do swoistego „ożywienia” tych wydarzeń przez młodych aktorów na scenie. Widzowie mogli zobaczyć między innymi sceny – „Kucia kos”, „Bitwy”, „Żałobnych wieści”. „Przysięgi”, „Boju” i „Widzenia”. Wydarzeniom tym towarzyszyły muzyka i słowa pieśni patriotycznych związanych m.in. z powstaniem styczniowym.

Wiek XX na drodze do wolności postawił Polakom kolejne wyzwania. W sierpniu 1920 roku, na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca batalia wojny polsko – bolszewickiej, która zadecydowała o niepodległości Polski. Znana jest wszystkim znacząca rola Legionów Polskich, oddziałów Wojska Polskiego, który początek dała Pierwsza Kompania Kadrowa utworzona w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego. Komendant, marszałek Józef Piłsudski został zapamiętany jako charyzmatyczny dowódca, który w myśl wyznawanych wartości dzielił z żołnierzami trudy życia, sprawiał, że w obliczu śmierci wszyscy byli równi wobec ofiar, jakie mieli ponieść w walce za ojczyznę. 

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości” – mówił Józef Piłsudski. Kierując się dewizą tego wielkiego bohatera listopadowego święta, a także patrona ustrzyckiego liceum młodzież zaprosiła widzów do obserwowania wydarzeń, rozgrywających się w sztabie marszałka podczas decydujących działań wojny z bolszewikami. Warto dodać, że scena ta została rozegrana na tle obrazu przedstawiającego autentyczne wnętrze gabinetu Józefa Piłsudskiego w warszawskim Belwederze. W symboliczny – oczywiście– sposób mogliśmy towarzyszyć Marszałkowi i jego żołnierzom w chwilach trudnych, ale także tych, które zadecydowały o tak długo wyczekiwanej niepodległości.  Mogliśmy tu wysłuchać znanych pieśni związanych z tym okresem w polskiej historii – „Wojenko, wojenko”, „Żurawiejkę” oraz słynny „Marsz Pierwszej Brygady”. W chwili radości płynącej z faktu odzyskania niepodległości na tle ukazany został znany portret marszałka Józefa Piłsudskiego autorstwa Jerzego Kossaka. Spektakl zakończył radosny  i skoczny mazur w wykonaniu licealistów.

W tym artystycznym przedsięwzięciu wzięło udział ponad czterdziestu uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem i zapałem przygotowywali się do spektaklu. Na scenie wystąpili: Antonina Szary, Malwina Szpak, Adrianna Płoszyńska, Aleksandra Kot, Adrianna Urban, Maja Dziwisz, Sebastian Lonc, Nikodem Słysz, Michał Midzio, Konrad Brzozowski, Jan Wrona, Klemens Lenard, Bartosz Socha, Adrian Wierzbicki, Julia Duszczyk, Natalia Bochenek, Baria Bernat, Aniela Marosz, Anna Ryniak, Paulina Cioć, Kamil Rzeszowski, Piotr Woźniak, Jakub Podkowski, Marcel Śliwiak, Oliwer Rychliński, Kornel Wójcik, Patryk Kowalczyk, Miłosz Bury, Damian Dybaś, Michał Steciuk, Ernest Ciosek, Julia Budzowska, Emilia Kozłowska, Wiktoria Bilańska, Marta Jajko, Sylwia Lepak, Kinga Korczyńska, Maciej Feculak, Karolina Adamiak, Sylwia Pojnar i Wiktoria Woźniak. Przedstawianie przygotowały p. Małgorzata Kijowska, p. Mariola Pęzioł oraz p. Dorota Podstawek. Opiekę nad sprzętem multimedialnym sprawował p. Bartłomiej Socha.

Następnym punktem programu artystycznego był występ chóru „Werchowyńcy”, który wykonał okazjonalne pieśni patriotyczne. Młodzież przygotowała p. Kinga Szewczyk. 

Zespół tańca współczesnego „Nemesis”  - wprowadził na scenę nieco inny klimat. Przygotowany specjalnie na tę okazję układ choreograficzny, a także kolor strojów tancerzy  odnosił się do tematu wolności i niepodległości. Grupę taneczną przygotowała p. Joanna Drozd.

Część artystyczną zamknął występ Zespołu Tańca Ludowego „Bandanki” pod kierownictwem p. Beaty Maciołek. Krakowiak w wykonaniu młodych artystów podkreślił radosny nastrój Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości oraz obchodów święta patronalnego Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych. 
 

Edytowano: 27-11-2018 o 11:33

Wstecz