Strona Główna

Informacja dla Rodziców w sprawie edukacji na odległość

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 24-03-2020
Strona Główna >>

Szanowni Państwo
Od dnia 25.03.2020 r. (środa). rozpoczynamy systemową edukację na odległość.
Edukacją na odległość są objęte wszystkie przedmioty i wszystkie zajęcia edukacyjne, które szkoła organizuje i prowadzi.
Nauczyciele naszej szkoły w zasadzie w terminach zajęć lekcyjnych wynikających z planu lekcji będą prowadzili edukację dostępnymi środkami, przekazując uczniom treści nauczania, zadania, ćwiczenia i inne działania edukacyjne.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o skuteczną współpracę szczególnie w zakresie 
- zgłaszania wszelkich problemów technicznych związanych z e-dziennikiem lub z dostępem do sprzętu komputerowego lub Internetu – problemy prosimy zgłaszać telefonicznie 13 461 1306 – sekretariat.
- wspierania własnych dzieci i motywowania ich do odczytywania informacji i komunikatów od nauczycieli, codziennie zgodnie z ich tygodniowym rozkładem zajęć.
Edukacja na odległość odbywa się na podstawie:

1.    Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.

2.    Informacji dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSL.

Informacja dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSL: w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Edytowano: 06-04-2020 o 06:50

Wstecz