Strona Główna

Jubileusz 70lecia powstania ustrzyckiego LO

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 24-11-2021
Strona Główna >>

W bieżącym roku ustrzyckie liceum obchodzi piękny jubileusz, mija bowiem 70 lat od powstania szkoły, której wychowawczy i kulturotwórczy wpływ na środowisko lokalne jest nie do przecenienia. To ona przez dekady kształciła pokolenia młodych ludzi, którzy często odgrywali istotne role naukowe i polityczne. Byli i są wśród nich wybitni pedagodzy, lekarze, twórcy kultury, reprezentanci wielu profesji, których kariery miały swój początek w ławach szkolnych ustrzyckiego LO. Tegoroczne obchody święta patronalnego szkoły stały się okazją do przypomnienia bogatej w ważne i ciekawe wydarzenia historii szkoły, ściśle związanej z historią Ustrzyk Dolnych i całego regionu Bieszczad. 

Główne obchody miały miejsce 10 listopada. Tego dnia otwarta została wystawa okolicznościowa, upamiętniająca 70 lat historii szkoły, znalazły się na niej szkolne kronik - i prowadzone od początku istnienia placówki, dokumenty archiwalne związane z działalnością szkoły i jej przeobrażeniami, dyplomy i trofea, poświadczające liczne sukcesy naukowe i sportowe uczniów LO oraz wiele zdjęć, na których absolwenci mogli rozpoznać siebie i swoich nauczycieli, a obecni uczniowie zapoznać się z historią szkoły i miasta. Warto dodać, że na okoliczność jubileuszu została przygotowana i wydana kolejna część publikacji,  dotyczącej działalności ustrzyckiej szkoły. Ten trzeci już  z kolei tom „Księgi pamiątkowej Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych” obejmuje okres od 2011 do 2021 i zawiera wiele ciekawych informacji na temat działania szkoły w ostatniej dekadzie, biogramy odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz tych, którzy na zawsze już od nas odeszli, a także wspomnienia absolwentów.

Po wystawie społeczność szkolna i zaproszeni goście wzięli udział w uroczystej Mszy św. sprawowanej w kościele NMP i koncelebrowanej przez księży z ustrzyckich parafii oraz absolwentów liceum.  Dalsza część obchodów jubileuszu odbyła się w Ustrzyckim Domu Kultury, w części oficjalnej brali udział liczni zaproszeni goście, m.in.: Stanisław Fundakowski – Podkarpacki Wicekurator Oświaty, Marek Andruch – Starosta Powiatu Bieszczadzkiego, Artur Woźny – wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego, Marek Bajda – przewodniczący Rady Powiatu Bieszczadzkiego, nadleśniczy Nadleśnictwa Lutowiska, Bartosz Romowicz – Burmistrz Ustrzyk Dolnych, Michał Wnuk – wiceburmistrz Ustrzyk Dolnych, Bogdan Buziewicz – przewodniczący Rady Rodziców, Dorota Łukaszyk – radna Sejmiku Wojewódzkiego, Adam Pęzioł – Prezes PGE Jasło, Jan Mazur – zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Wiesław Poleszak – wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Bogusław Pleskacz – PGE Solina, Dariusz Dacko – reprezentant Powiatowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, Aleksander Szymaszek – Komendant Policji w Ustrzykach Dolnych, Ryszrd Prędki – dyrektor BdPN, Maciej Szpiech – nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, Bogusław Pyzocha – dyrektor Fundacji Bieszczadzkiej, Katarzyna Przybyła – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Wojciech Domiszewski – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, Wojciech Szot – dyrektor Domu Kultury, Krzysztof Potaczała – redaktor Gazety Bieszczadzkiej, Monika Woźniak – dyrektor Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych, Bogdan Zwarycz – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Małgorzata Konopka – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1. W wygłoszonych goście podkreślali doniosłą rolę szkoły w środowisku oraz znakomite wyniki uczniów w konkursach przedmiotowych oraz na egzaminach maturalnych, nie zabrakło też osobistych wspomnień z czasów uczęszczania do ustrzyckiego ogólniaka lub pracy w LO.

Ważnym wydarzeniem było także uroczyste ślubowanie, które złożyli uczniowie klas pierwszych, potwierdzając gotowość do bycia wiernym wartościom narodowym, solidnego podejścia do obowiązków szkolnych oraz doskonalenia własnych charakterów.

Następnymi punktami programu było wręczenie nagród uczestnikom konkursu „Moja szkoła i miasto” oraz ciekawa prezentacja multimedialna przygotowana przez Dyrektora liceum - pana Arkadiusza Lupę na temat historii szkoły wplecionej w historię Ustrzyk Dolnych. Zawarte w niej materiały na temat akcji H-T, utworzenia szkoły w Ustrzykach, jej przeobrażeń związanych z transformacją ustroju RP, zmiany sztandaru i patrona oraz biogramy dyrektorów i wybitnych pedagogów były doskonałym wprowadzeniem w tematykę części artystycznej, która wieńczyła uroczystości jubileuszowe.

W dalszej części uroczystości mieli okazję zaprezentować się  utalentowani w wielu dziedzinach sztuki szkolni artyści. Rozpoczęło się od dostojnego tańca zespołu „Bandanki” działającego w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy ustrzyckim liceum. Dziewczęta w sukniach i chłopcy w pięknych mundurach zaprezentowali układ taneczny, niezwykle malowniczo wyglądający  na tle scenografii przedstawiającej (w kolorze sepia historyczny budynek szkoły.

Po urokliwym polonezie wystąpiła Paula Maciołek, absolwentka ustrzyckiego liceum, Akademii Muzycznej w Krakowie, obecnie solistka Opery Krakowskiej. Wykonała ona dla zgromadzonych gości wybitne dzieła opery światowej, zbierając zasłużone brawa nie tylko za niezwykłej siły i urody głos, ale tez za piękną choreografię. Jako kolejny artysta zaprezentował się  uczeń liceum-  Szymon Kopacz, znakomicie interpretując utwór Fryderyka Szopena. 

Po tej muzycznej uczcie prowadzący – Marcjanna Potaczała oraz Jędrzej Polch -  zaprosili zebranych gości w wyjątkową podróż wehikułem czasu do początków istnienia liceum w Ustrzykach. Ten spektakularny występ, będący połączeniem gry aktorskiej, muzyki i tańca miał się stać okazją do podróży sentymentalnej przez kolejne dekady istnienia i funkcjonowania szkoły. Był on także okazją do przypomnienia sobie wyjątkowych wydarzeń związanych z historią naszego regionu. Kolejne sceny nawiązywały do akcji przymusowego przesiedlenia Polaków z Bełza, Sokala, Krystynopola w Bieszczady,  pokazywały fascynację młodzieży licealnej kulturą zachodnią, przenikanie się w naszym regionie licznych kultur i tradycji, tęsknotę za pełną wolnością, rodzenie się opozycji antykomunistycznej, zmianę sztandaru i imienia szkoły, dynamiczny rozwój turystyki górskiej w Bieszczadach oraz  kulturotwórczą działalność szkoły. Uzupełniające grę młodych aktorów muzyka, światło i piękne kostiumy stworzyły niepowtarzalne widowisko.  Autorką scenariusza była pani Mariola Pęzioł, choreografię opracowała pani Dorota Podstawek, całość spektaklu przygotowały one wspólnie z paniami Małgorzatą Kijowską i Agnieszką Strzałą.

 Uroczystość zakończył występ szkolnego zespołu wokalnego Werchowyńcy, który pod kierunkiem pani Kingi Szewczyk zaprezentował - wykonane na głosy - pieśni polskie, słowackie, bojkowskie i żydowskie. Występ obudził wiele wspomnień, dostarczył też wzruszeń oraz niepowtarzalnych przeżyć estetycznych, pozostaje nam więc czekać na … kolejny jubileusz.

Edytowano: 24-11-2021 o 19:44

Wstecz