Strona Główna

Maturzysto!

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 29-05-2020
Strona Główna >>

Zbliża się termin egzaminów maturalnych. Otrzymałeś już drogą elektroniczną kilka ważnych dokumentów. W celu sprawnego i harmonijnego przebiegu sesji egzaminacyjnej w naszej szkole, zapoznaj się szczegółowo z udostępnionymi dokumentami, które opisują zasady, przebieg i harmonogram sesji egzaminacyjnej. Podajemy niżej wszystkie ważne dokumenty.

Pamiętaj:

  1. W dniu egzaminu pozostaw w domu telefon komórkowy.
  2. Weź na egzamin obowiązkowo dowód osobisty albo inny dokument tożsamości ze zdjęciem i nr PESEL.
  3. Przynieś na egzamin czarny długopis, przybory wg komunikatu dyrektora CKE.
  4. Bezpośrednio przed egzaminem udaj się w szkole do wskazanego miejsca na pozostawienie rzeczy osobistych, których nie można wnosić na salę egzaminacyjną, a następnie do sali egzaminacyjnej.
  5. Zabezpiecz się własnymi środkami ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki).

Dokumenty dla maturzysty:
1. Procedury bezpieczeństwa podczas egzaminów maturalnych w LO.
2. Harmonogram wejść na egzamin maturalny oraz informacja o salach, w których maturzyści zdają egzamin.
3. Informacja o przebiegu egzaminu maturalnego dla ucznia.
4. Informacja dla maturzysty.
5. Krótka informacja dla maturzysty.

Edytowano: 29-05-2020 o 12:36

Wstecz