Strona Główna

Organizacja nauczania hybrydowego w LO

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 18-10-2020
Strona Główna >>

Organizacja nauczania hybrydowego w LO

Od dnia 19 do 23 października 2020 r. w oddziałach: 1a, 1b, 2a, 2cg, 3a (grupa z geografią do 22 października) zajęcia będą prowadzone zdalnie wg aktualnego planu lekcji.

Frekwencja będzie wpisywana do e-dziennika. Zajęcia będą prowadzone na platformie TEAMS lub DISCORD, przy wsparciu innych komunikatorów.

W trakcie nauki zdalnej uczniowie mają obowiązek codziennego logowania się do dziennika elektronicznego, do wskazanej platformy edukacyjnej, uczestniczenia w zajęciach i odczytywania wiadomości, zapoznawania się z zadaniami do wykonania. Jeżeli uczeń nie ma takiej możliwości rodzic/uczeń powinien poinformować o tym wychowawcę oddziału.

Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, rodzice/uczniowie zobowiązani są do zgłaszania do wychowawcy lub dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

 

Edytowano: 18-10-2020 o 10:21

Wstecz