Strona Główna

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 07-10-2021
Strona Główna >>

W dniu 28.09.2021 r. odbyło się walne zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów uzupełniających do Prezydium Rady Rodziców, zatwierdzono szkolny program wychowawczo-profilaktyczny oraz zaopiniowano pozytywnie propozycje dni wolnych od zajęć lekcyjnych na bieżący rok szkolny. Ponadto Rada Rodziców przyjęła sprawozdanie za poprzedni rok działalności oraz utrzymała wysokość składki – 80 zł rocznie.

Niżej podajemy aktualny skład osobowy kierowniczego gremium Rodziców.

 

oddział

imię i nazwisko

funkcja

3cg

Bogdan Buziewicz

przewodniczący

2a

Małgorzata Marek Taracińska

z-ca przewodniczącego

3c

Ewa Potaczałą

skarbnik

1b

Aneta Wojtanowska

sekretarz

2b

Robert Sikora

członek

3a

Mieczysław Piątkowski

członek

 

Rada Rodziców zwraca się z prośbą do wszystkich wpłacających środki na rachunek bankowy aby w przelewie podać informację za jakiego ucznia jest wpłata oraz z jakiej klasy jest uczeń, gdyż występują trudności w przyporządkowaniu wpłaty do osoby.

Edytowano: 07-10-2021 o 20:56

Wstecz