Strona Główna

Udział licealistów w Dniu Wykładów Otwartych w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Napisał(a): Administrator (lo3) dnia 10-12-2017
Strona Główna >>

1 grudnia 2017r. nasi uczniowie pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Barbary Woźniak wzięli udział w Dniu Wykładów Otwartych w Instytucie Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wyjazd był okazją do udziału w wykładach: Polityka państw europejskich wobec społeczności muzułmańskiej i Wybory, jako mechanizm demokracji a także w warsztatach: Głosuj świadomie w samorządzie – jak wybieramy swoich przedstawicieli oraz Budżet partycypacyjny, jako forma demokracji bezpośredniej na poziomie lokalnym. Celem takich zajęć otwartych organizowanych przez Instytut Nauk o Polityce jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i politycznej młodych Polaków i włączanie ich w proces decyzyjny na poziomie centralnym i lokalnym oraz promowanie postaw odpowiedzialności za życie swoje i wspólnoty a także angażowanie do rozwiązywania bieżących problemów. W ramach powyższych zajęć uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów na aktualne politycznie tematy, a w ramach warsztatów wzięli udział w symulacyjnej kampanii w wyborach na Prezydenta Warszawy, uczestniczyli w planowaniu projektów budżetu obywatelskiego a następnie głosowaniu na wybrany pomysł, rozwiązywali też testy wiedzy o samorządzie terytorialnym.

 

Barbara Woźniak

     

      Edytowano: 10-12-2017 o 17:36

      Wstecz