VI Bieszczadzkie

W sobotę 23 kwiet nia odbyły się już ostanie zajęcia  w ramach Bieszczadzkich Spotkań z Matematyką.

W pierwszej części zajęć uczniowie poznali różne krzywe stożkowe: elipsę, parabole, hiperbole. Mieli możliwość samodzielnie skonstruować te krzywe, odkryć ich własności i ze zdziwieniem stwierdzić, że spotykamy je niemal codziennie w różnych dziedzinach życia. Uczestnicy zajęć spróbowali również swoich sił przy rozwiązywaniu łamigłówek z zapałek.

W drugiej części zajęć uczniowie dowiedzieli się czym są tangramy oraz poznali sposób tworzenia najbardziej znanego tangramu. Próbowali swoich sił w ułożeniu figur z tanów oraz mieli możliwość stworzenia swoich własnych tangramów. Poznawali znanych matematyków, a następnie brali udział w konkursie na rozpoznawanie ich wizerunków. Uczestnicy zajęć poznali nowe liczby m.in. liczby bliźniacze, palindromy, liczby zaprzyjaźnione, liczby doskonałe a także liczby lustrzane.