Test sprawnościowy do klasy sportowej

 

Test sprawnościowy dla kandydatów do klasy sportowej

Termin testu - 06.06.2017 r. godz. 1000

Spotkanie organizacyjne przed testem - 05.06.2017 godz. 1400


 

Test sprawnościowy obejmuje test sprawności ogólnej oraz test umiejętności technicznych w grach zespołowych.

 

I. Test sprawności ogólnej:

1. Bieg po kopercie 5m x 3m – ranking kolejności czasu - miejsce

2. Bieg na dystansie 800 m – dziewczęta – ranking kolejności czasu - miejsce

3. Bieg na dystansie 1000m – chłopcy- ranking kolejności czasu - miejsce

4. Skok w dal z miejsca – 3 próby – liczy się najlepsza -ranking kolejności odległości - miejsce

Ocena – 5- od 1 - 5 miejsca

Ocena – 4- od 6 - 10 miejsca

Ocena – 3- od 11 - 15 miejsca

Ocena – 2- od 16 miejsca

Ocena końcowa jest średnią ocen z poszczególnych prób.

 

Test umiejętności technicznych w grach zespołowych - piłki nożnej, koszykówki, piłki siatkowej i piłki ręcznej. Kandydat wybiera do egzaminu dwie dyscypliny z pośród czterech wyżej wymienionych.


 

PIŁKA NOŻNA

2. Żonglerka - piłki nogą lewą i prawą, głową, podudziem. Ilość 30 odbić

30 odbić w jednej próbie – ocena 5

25 – 29 – 2 próby – ocena 4

20 – 24 –3 próby - ocena 3

15 – 20 – 4 próby – ocena 2

 

KOSZYKÓWKA

Kozłowanie slalomem zakończone rzutem do kosza po kozłowaniu.

Zbieranie piłki z tablicy i kozłowanie na linię rzutów wolnych – zatrzymanie po kozłowaniu i wykonanie rzutu na kosz z półdystansu.

Próbę wykonuje się 2 razy

ocena – 5 – próby wykonane są bezbłędnie i dynamiczne a rzuty po kozłowaniu są trafione.

ocena – 4 – próby wykonane są bezbłędnie.

ocena – 3 – próby wykonane są z drobnymi uchybieniami technicznymi

ocena – 2 – próby wykonane są po błędach technicznych (podwójny kozioł, błąd kroków)


 

PIŁKA SIATKOWA

Odbicia piłki w kole 3.5 m sposobem górnym i dolnym w czasie 30 sekund.

Ocenie podlega technika odbić, sposób poruszania się. – ocena ekspercka.

ocena – 5 – odbicia wykonane są bezbłędnie, sposób poruszania się nie budzi zastrzeżeń.

ocena – 4 – odbicia wykonane są prawidłowo z małymi uchybieniami.

ocena – 3 – odbicia wykonane są z drobnymi uchybieniami technicznymi

ocena – 2 – odbicia wykonane są po błędach technicznych.PIŁKA RECZNA

Kozłowanie slalomem zakończone rzutem do bramki (materac) po kozłowaniu w wyskoku.

Zbieranie piłki z parkietu – podanie piłki - chwyt piłki i wykonanie rzutu do bramki w wyskoku.

Próbę wykonuje się 2 razy

ocena – 5 – próby wykonane są bezbłędnie i dynamiczne a rzuty są trafione.

ocena – 4 – próby wykonane są bezbłędnie.

ocena – 3 – próby wykonane są z drobnymi uchybieniami technicznymi

ocena – 2 – próby wykonane są po błędach technicznych (podwójny kozioł, błąd kroków)


 

Wynik końcowy testu sprawności ogólnej i testu umiejętności technicznych stanowi uśrednioną liczbę punktów zdobytą przez kandydata wg zasady - ocena 5 równa się liczbie punktów 40.