Strona Główna

Harmonogram egzaminu maturalnego 21.01 29.01
Czytaj więcej

Próbny egzamin maturalny 2021

W dniach od 21 do 29 stycznia dla uczniów klas trzecich odbędzie się próbny egzamin maturalny na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydawnictwo Nowa Era. Organizacja egzaminu jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w naszym regionie. Jeśli nie będzie możliwości przeprowadzenia egzaminu w szkole na arkuszach papierowych, to zostanie zorganizowany przy pomocy narzędzi elektronicznych na odległość. W tym celu należy zaopatrzyć się w kamerę internetową (jeśli ktoś nie posiada) i przygotować ją do pracy tak aby obejmowała zdającego łącznie z pulpitem do pisania.

Czytaj więcej

Ferie zimowe i klasyfikacja semestralna
  1. Ferie zimowe trwają w okresie od 04.01.2021 do 16.01.2021 r.
  2. Wystawienie ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów trwa do dnia 19.01.2021 r. (wtorek).
  3. Konferencja klasyfikacyjna w LO dla młodzieży odbędzie się 21.01. 2021 r. (czwartek).

Wszystkim uczniom życzymy dobrego, zdrowego i aktywnego wypoczynku

Czytaj więcej

Zmiana dni wolnych

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych w Ustrzykach Dolnych informuje, nastąpiła zmiana Zarządzenie z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj więcej

Stypendia dla licealistów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 otrzymali:

Marcjanna Potaczała i Andrzej Kozdrowski

Czytaj więcej

Regulamin i zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  w okresie zagrożenia epidemiologicznego Sars-cov-19 w trybie nauki zdalnej i hybrydowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1394 ze zm.).

Czytaj więcej

Z głębokim żalem żegnamy

Święto Szkoły 10.11.2020 r.

Dziś obchodzimy uroczyście dzień Patrona szkoły a także Narodowe Święto Niepodległości.

Czytaj więcej

Dzień Patrona Szkoły i Narodowe Święto Niepodległości Polski

Dnia 10.11.2020 r. obchodzimy uroczyście Święto Patrona Szkoły i Narodowe Święto Niepodległości Polski. Po czterech godzinach lekcyjnych, o godz.12:00 odbędzie się uroczystość w zespołach klasowych wg porządku:

Czytaj więcej

Terminy konsultacji dla rodziców i uczniów
Czytaj więcej