Strona Główna

Jubileusz 70lecia powstania ustrzyckiego LO

W bieżącym roku ustrzyckie liceum obchodzi piękny jubileusz, mija bowiem 70 lat od powstania szkoły, której wychowawczy i kulturotwórczy wpływ na środowisko lokalne jest nie do przecenienia. To ona przez dekady kształciła pokolenia młodych ludzi, którzy często odgrywali istotne role naukowe i polityczne. Byli i są wśród nich wybitni pedagodzy, lekarze, twórcy kultury, reprezentanci wielu profesji, których kariery miały swój początek w ławach szkolnych ustrzyckiego LO. Tegoroczne obchody święta patronalnego szkoły stały się okazją do przypomnienia bogatej w ważne i ciekawe wydarzenia historii szkoły, ściśle związanej z historią Ustrzyk Dolnych i całego regionu Bieszczad. 

Czytaj więcej

Fotorelacje z obchodów 70-lecia szkoły

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości, korzystając z poniższych linków:

FOTORELACJA cz. 1

FOTORELACJA cz. 2

FOTORELACJA cz. 3

FOTORELACJA cz. 4

FOTORELACJA cz. 5

XIV Polsko- Niemiecko- Ukraińska Konferencja Pedagogiczna

z udziałem nauczycieli naszej szkoły

Planowana w marcu 2020 r. konferencja polsko- niemiecko- ukraińska została odwołana w ostatniej chwili z powodu narastającego zagrożenia Covid-19. Zamknięcie szkół od 16.03.2020 r. i wprowadzenie nauki zdalnej uniemożliwiło przygotowanie wymian partnerskich oraz organizację kolejnej konferencji planowanej w Niemczech wiosną 2021 r.

Czytaj więcej

Porządek obchodów Jubileuszu 70-lecia LO

Dyrekcja szkoły podaje porządek obchodów Jubileuszu 70-lecia naszego LO.
W dniu 10.11.2021 r. ( środa):
    1. Godz. 8:30 -uroczysta akademia w Ustrzyckim Domu Kultury dla uczniów klas I-II.
    2. Godz.11:00 – okolicznościowa Msza Św. w kościele pw. NMP Królowej Polski dla wszystkich uczniów LO.
    3. Godz. 12:00 uroczysta akademia w Ustrzyckim Domu Kultury dla zaproszonych  gości  i absolwentów szkoły.
W dniu 15.11.2021 r. (poniedziałek) 
    1. Godz. 12:00 uroczysta akademia w Ustrzyckim Domu Kultury dla uczniów klas III.
Organizacja pracy szkoły w  środę 10.11.2021 r.:
    1. Uczniowie klas I i II podczas pierwszej godziny lekcyjnej przejdą z nauczycielami do Ustrzyckiego Domu Kultury na godz. 8:20, po uroczystości przejdą do kościoła na Mszę Św.
    2. Uczniowie klas trzecich po trzech lekcjach przejdą do Kościoła Parafialnego na Mszę Św.
    3. Po Mszy Świętej uczniowie kończą zajęcia w tym dniu.
    4. Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy, podczas uroczystości w Domu Kultury i kościele maseczki.

Zaproszenie na obchody 70-lecia

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

W dniu 28.09.2021 r. odbyło się walne zebranie Rady Rodziców, podczas którego dokonano wyborów uzupełniających do Prezydium Rady Rodziców, zatwierdzono szkolny program wychowawczo-profilaktyczny oraz zaopiniowano pozytywnie propozycje dni wolnych od zajęć lekcyjnych na bieżący rok szkolny. Ponadto Rada Rodziców przyjęła sprawozdanie za poprzedni rok działalności oraz utrzymała wysokość składki – 80 zł rocznie.

Czytaj więcej

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. podkarpackiego!

Już 12 października odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa podkarpackiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 11 października (poniedziałek) do godziny 12:00.

Czytaj więcej

70-lecie szkoły

   

Narodowe czytanie

Tegoroczną lekturą podczas dziesiątej odsłony Narodowego Czytania była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór został napisany w 1906 r., szybko stał się popularny i do dziś jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Dzieło cechuje komizm, bogactwo obserwacji obyczajowych oraz silna wymowa społeczna.

Czytaj więcej

Konkurs historyczny - Moja szkoła i miasto

Zapraszamy rodziców i opiekunów naszych uczniów na pierwsze spotkania informacyjne w nowym roku szkolnym 2021/22
Spotakanie odbędzie się dnia 08.09.2021 tj. środa 

 

Rodzice uczniów klas pierwszych:
godz. 16:00  - zebranie ogólne w sali gimnastycznej
godz. 16:45 – spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych 


Rodzice uczniów klas drugich i trzecich po szkole podstawowej i trzecich po gimnazjum:
godz. 17:00 – zebranie ogólne w sali gimnastycznej 
godz. 17:30 spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych


Prosimy o niezawodne przybycie.

Czytaj więcej

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w LO

I. godz. 10:00 spotkanie uczniów z wychowawcami w salach lekcyjnych wg następującego porządku:
1a – sala nr 21 parter
1b -sala nr 37 I piętro
1c  sala nr 2 sutereny
2a  sala nr 36 I piętro
2b – sala nr 29 parter
2c – sala nr 20 parter
3a – sala nr 44 II piętro
3b – sala nr 33 I piętro
3c – sala nr 28 parter
3d – sala nr 26 parter
3ag – sala 35 I piętro
3bg – sala 32 I piętro
3cg – sala 5 sutereny

II. godz. 11:00 Msza św. w Kościele pw. N.M.P. Królowej Polski, uroczyste odsłonięcie pomnika gen. Stanisława Maczka.

Czytaj więcej

Terminy pracy Rady Pedagogicznej w sierpniu 2021 r.

26.08.2021 r. (czwartek) godz. 11:00 praca nad planem pracy szkoły,
27.08.2021 r. (piątek) godz.9:00 konferencja rozpoczynająca rok szkolny,
27.08.2021 r. (piątek) godz.11:30 konferencja Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

Podręczniki dla klas 1

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących w klasach I
w Liceum Ogólnokształcącym w Ustrzykach Dolnych w roku szkolnym 2021/2022

Wyniki egzaminu maturalnego 2021

Wyniki egzaminu maturalnego w Liceum Ogólnokształcącym
 im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

Czytaj więcej

Odbiór świadectw maturalnych

Podsumowanie roku szkolnego 2020/21

Od pierwszego września naukę w LO dla młodzieży rozpoczęło 340 uczniów. Szkołę ukończyło 81 licealistów tj. 100% uczniów klas trzecich. Wszyscy przystąpili do egzaminu maturalnego.
Promocję do wyższej klasy uzyskało 251

Czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Rekrutacja 2021 do Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęta

Zapraszamy Uczniów najstarszych klas szkół podstawowych do wyboru naszego LO, największej szkoły średniej w Bieszczadach i jednej z najwyższymi wynikami na całym Podkarpaciu.

Rekrutacja odbywa się elektronicznie od dnia 17 maja 2021 r.

Adres internetowy:  https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/

 

Kandydat po zalogowaniu się, wypełnieniu i złożeniu wniosku w formie elektronicznej, drukuje ten wniosek z systemu komputerowego i składa do szkoły „pierwszego wyboru”.

Rekrutacja dla młodzieży
Warunki przyjęcia
Terminy rekrutacji

70 LAT LO W USTRZYKACH DOLNYCH

Zespół Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych zapraszają absolwentów, pedagogów, emerytowanych pracowników, rodziców i wszystkich sympatyków szkoły do współpracy i współorganizacji 70-lecia Liceum Ogólnokształcącego. 

Czytaj więcej