Strona Główna

Wręczenie świadectw ukończenia LO w Ustrzykach Dolnych

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się dnia 24.04.2020 r. wg następującego porządku i zasad:

klasa

Godzina

miejsce

III A

8:00-9:30

sala nr 36

III b

9:30- 11:00

sala nr 20

III c

11:00-12:30

sala nr 28

III d

12:30-14:00

sala nr 4

 
Prosimy o kontakt z wychowawcami w celu uzgodnienia kolejności odbioru dokumentów.
Czytaj więcej

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to zapis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. 

Harmonogram egzaminów

W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej otrzymał upoważnienie do zmiany harmonogramu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych. Komunikat w tej sprawie zostanie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego egzaminu. Jednocześnie zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania

Dyżury nauczycieli podczas edukacji na odległość

Podstawowym środkiem komunikacji jest dziennik elektroniczny, po nawiązaniu kontaktu z nauczycielem obie strony uzgadniają skuteczny sposób komunikacji.

l.p.

Imię i nazwisko

Dzień

Godzina uczniowie i rodzice

Godzina rodzice

 1.  

Arkadiusz Lupa

Poniedziałek

13:30-14:30

 

 1.  

Anna Orlef

czwartek

16:00-17:00

 

 1.  

Mariola Pęzioł

Codziennie w dni robocze

10:00-14:00

 

 1.  

Kijowska Małgorzata

poniedziałek

10:50-11:40

 

środa

 

16:00-17:00

 1.  

Danuta Mazur

wtorek

16:00-17:00

 

czwartek

 

16:00-17:00

 1.  

Jadwiga Urban

Poniedziałek

14:30-15:30

 

 1.  

Barbara Woźniak

czwartek

15:00-16:00

 

 1.  

Maria Kozdrowska

środa

16:00-17:00

 

 1.  

Jacek Bram

poniedziałek

10:00-11:00

 

 1.  

Kinga Szewczyk

czwartek

14:30-15:30

 

 1.  

Beata Darocha

poniedziałek

13:30-15:30

 

piątek

14:30-16:30

 

 1.  

Małgorzata Piotrowska

środa

14:30-15:30

 

 1.  

Halina Piorunik

środa

16:00-17:00

 

 1.  

Rafał Walasek

czwartek

13:35-14:20

 

 1.  

Sebastian Mucha

środa

11:00-12:00

 

 1.  

Roczniak Agnieszka

wtorek

15:30-16:30

 

czwartek

 

15:30-16:30

 1.  

Urszula Steciuk

czwartek

16:00-17:00

 

 1.  

Kamila Walasek

środa

11:00-12:00

 

 1.  

Małgorzata Wyderkowska

czwartek

15:00-16:00

 

 1.  

Joanna Kowalska

środa

10-55-11:55

 

 1.  

Renata Gwóźdż

czwartek

9:00-10:00

 

 1.  

Janusz Wilczak

środa

8:30-9:30

 

 1.  

Dorota Podstawek

wtorek

12:00-13:00

 

 1.  

Elżbieta Jełowicka Piotrowicz

piątek

10:00-12:00

 

 1.  

Andrzej Steciuk

czwartek

16:00-17:00

 

 1.  

Mnika Rabiej Dołżycka

wtorek

15:00-16:00

 

 1.  

Anna Kucharzyk

poniedziałek

8:00-9:00

 

 1.  

Anna Połczyńska

czwartek

14:00-15:00

 

 1.  

Wajda Monika

poniedziałek

13:00-14:00

 

 1.  

Wajda Jacek

czwartek

16:00-17:00

 

 1.  

Wielgosz Wioletta

wtorek

15:00-16:00

 

 1.  

Bernard Baran

piatek

9:45-10:45

 

 1.  

Kamila Pompa

poniedziałek

12:00-13:00

 

 1.  

Bartłomiej Socha

poniedziałek

12:30-13:30

 

 1.  

Agnieszka Strzała

czwartek

15:00-16:00

 

Uwaga uczniowie klas trzecich

Próbny egzamin maturalny

Centrala Komisja Egzaminacyjna w dniach 2-8.04.2020 r. organizuje próbny egzamin maturalny.
Pliki arkuszy egzaminacyjnych, nagrań mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu i inne potrzebne materiały egzaminacyjne będą do pobrania dla każdego ucznia ze stron:
www.cke.gov.pl
www.oke.krakow.pl 
w poniższych terminach 

Prosimy o bezpośredni kontakt ze swoimi nauczycielami w sprawie organizacji i przebiegu tego egzaminu.

 

Informacja dla uczniów LO w Ustrzykach Dolnych na temat systemowej edukacji na odległość

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 

 1. Od dnia 25.03.2020 r. (środa). rozpoczynamy systemową edukację na odległość.
 2. Edukacją na odległość są objęte wszystkie przedmioty i wszystkie zajęcia edukacyjne, które szkoła organizuje i prowadzi.
 3. Nauczyciele naszej szkoły w zasadzie w terminach zajęć lekcyjnych wynikających z planu lekcji będą prowadzili edukację dostępnymi środkami, przekazując uczniom treści nauczania, zadania, ćwiczenia i inne działania edukacyjne.
 4. Tygodniowy zakres treści nauczania z każdego przedmiotu nie może być większy niż tygodniowy plan nauczania.
 5. Uczniowie wypełniając obowiązek szkolny i statutowy zobowiązani są do:
 • odbierania materiałów edukacyjnych i informacji od nauczycieli poprzez ustalone pomiędzy nauczycielem i uczniami media elektroniczne, w tym e-dziennik Vulcan i pocztę e-mail podaną do dokumentacji szkolnej,
 • systematycznego  korzystania z zasobów, które przesyłają nauczyciele,
 • wykonywania poleceń oraz przesyłania zadań do nauczycieli,
 • informowania nauczycieli o problemach technicznych, jeżeli takie wystąpią, o braku możliwości realizowania zdalnej nauki ze względu na brak sprzętu lub inne przyczyny. 

Prosimy podejdź do tego odpowiedzialnie!

Informacja dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSL: w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Informacja dla Rodziców w sprawie edukacji na odległość

Szanowni Państwo
Od dnia 25.03.2020 r. (środa). rozpoczynamy systemową edukację na odległość.
Edukacją na odległość są objęte wszystkie przedmioty i wszystkie zajęcia edukacyjne, które szkoła organizuje i prowadzi.
Nauczyciele naszej szkoły w zasadzie w terminach zajęć lekcyjnych wynikających z planu lekcji będą prowadzili edukację dostępnymi środkami, przekazując uczniom treści nauczania, zadania, ćwiczenia i inne działania edukacyjne.

Informacja dyrektora Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania ZSL: w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej

Uwaga

Na podstawie Zarządzenia Nr 7/2020 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie zmian funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu Bieszczadzkiego następuje zmiana organizacji pracy administracji w ZSL w okresie zawieszonych zajęć dydaktycznych 

Bieżące sprawy szkolne przyjmujemy drogą elektroniczną,
telefoniczną bądź pisemnie:
adres e-mail: lo_ustrzyki@poczta.onet.pl, 
telefon: 13 461 13 06

Platforma edukacyjna

Szkolna platforma edukacyjny stworzona w związku z projektem "Innowacje edukacyjne w Bieszczadach" znajduje się pod adre posem:

zsl.bieszczadzki.pl

sprawdź na dzienniku elektronicznym polecenia od opiekuna

Czytaj więcej

Zawieszenie zajęć szkolnych

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej następuje zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych na okres dwóch tygodni.

Od 12 marca do 25 marca 2020 roku uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Czas kwarantanny nie jest wolny od nauki, należy go racjonalnie wykorzystać w kontakcie elektronicznym ze swoimi nauczycielami. W tym okresie należy przebywać w domu i nie podejmować ryzyka niekoniecznych kontaktów interpersonalnych. Należy śledzić komunikaty zamieszczane na profilu szkolnym Facebooka i strony internetowej szkoły. Sytuacja może ulec zmianie.

Czytaj więcej