Strona Główna

Zakończenie edukacji w LO w 2021 r.

Wyniki uczniów klas trzecich. Szkołę ukończyło 81 Licealistów tj. 100% uczniów klas trzecich. Wszyscy przystępują do egzaminu maturalnego. Najwyższe wyniki uzyskali.

Świadectwo z wyróżnieniem

lp

Imię i nazwisko

Klasa III

Ogólnoszkolna klasyfikacja

1.

Zuzanna Młynarczyk

5,0

5,12

2.

Adrianna Urban

5,33

5,06

3.

Renata Prędki

5,11

4,88

4.

Maja Dziwisz

4,89

4,88

5.

Daniek Kozdrowski

5,22

4,76

6.

Anita Rusin

4,88

4,81

7.

Angelika Bożek

4,44

4,75

8.

 Maria Bernat

4,76

4,88

Czytaj więcej

Harmonogram wejść na egzamin maturalny

Język polski poziom podstawowy  wtorek 4. 05

sala

Zdający o kodach

wejście

Godzina wejścia

Miejsce pozostawienia rzeczy osobistych

33

B1-B12

Wejście główne

8:00

Sala 26

34

A15,A22,B20,D05

Wejście główne

8:15

Sala 26

36

C1-C12

Od strony cerkwi

8:00

Sala 35

37

D08, D10, 106

Od strony cerkwi

8:15

Sala 35

44

B13-B19

C13-C17

Od strony cerkwi

8:00

Sala 41

55

A01-A15

Główne do sali gimnastycznej

8:00

Szatnia po lewej stronie nr 53

A16-A30

8:10

Szatnia po lewej stronie nr 53

D1-D16

104

8:20

Szatnia po prawej stronie 54

Czytaj więcej

Dzień 7 maja 2021 r. jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dzień 7 maja 2021 r. jest dniem dodatkowo wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
W związku ze zmianą zarządzenia dyrektora ZSL w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, dodaje się dodatkowy termin dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych tj. 7 maja (piątek) 2021 r. 
1)    4 maja 2021 r. (wtorek)
2)    5 maja 2021 r.(środa)
3)    6 maja 2021 (czwartek)
4)    7 maja 2021 r. (piątek)
5)    4 czerwca 2020 (piątek)
Dodatkowy termin ma związek z organizacją egzaminu maturalnego z języka angielskiego w zakresie rozszerzonym
Arkadiusz Lupa
 

Czytaj więcej

Wręczenie świadectw ukończenia LO w Ustrzykach Dolnych

Wręczenie świadectw ukończenia szkoły odbędzie się dnia 30.04.2021 r. wg następującego porządku i zasad:

klasa

godzina

miejsce

III c

8:00 -9:30

sala nr 21

III b

9:30 - 11:00

sala nr 29

III a

11:00 - 12:30

sala nr 4

III d

12:30 - 14:00

sala nr 26

 

Prosimy o kontakt z wychowawcami w celu uzgodnienia kolejności odbioru dokumentów.

Czytaj więcej

Komunikat dla klas III

Pielęgniarka szkolna Anna Januszczak uprzejmie informuje, że Karta Zdrowia Ucznia zostanie dołączona do dokumentów ukończenia szkoły w oddzielnej opieczętowanej kopercie i powinna później zostać przekazana lekarzowi rodzinnemu. Jednocześnie zwracam się z prośbą o zgłaszanie się w maju do gabinetu szkolnego na badania przesiewowe, które przynależą uczniom ostatniej klasy i mogą też być wymagane przez lekarza rodzinnego, medycyny pracy przy rekrutacji do różnych uczelni. 
Termin badania można uzgodnić telefonicznie 609766503   
Życzę powodzenia
 

Olimpiada Języka Niemieckiego

Z radością informujemy, że uczeń naszej szkoły Maximilian  Źrółka został Finalistą  44. Olimpiady Języka Niemieckiego.

Czytaj więcej

Sukcesy naszych uczniów w XXXVI Konkursie Matematycznym im. prof. J. Marszała

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły zostali laureatami XXXVI Konkursu Matematycznego im. prof. J. Marszała. Maria Bernat z klasy 3d zajęła I miejsce na poziomie klas III, Andrzej Kozdrowski z klasy 2ag zajął II miejsce na poziomie klas II.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie i włożona pracę w przygotowanie do konkursu.

Próbny egzamin maturalny - marzec 2021

Obowiązujące warunki sanitarne i techniczne, w których zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny

Czytaj więcej

Godziny otwarcia biblioteki w czasie zdalnego nauczania
Czytaj więcej

Olimpiada Języka Niemieckiego

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Maximilian Źrółka, decyzją Komitetu Głównego w Poznaniu, zakwalifikował się do finału ogólnopolskiego 44. Olimpiady Języka Niemieckiego. 

Czytaj więcej

Obowiązek potwierdzenia danych do egzaminu maturalnego

W związku z koniecznością podpisania ostatecznej wersji deklaracji maturalnej i dokumentów potwierdzających zgodność przekazanych danych ze stanem faktycznym do elektronicznego systemu egzaminacyjnego, zapraszamy uczniów klas trzecich do szkoły w dniu 08.02.2021r.  (poniedziałek) wg następującego porządku:

Czytaj więcej

Terminy rekrutacji dla kandydatów do klas I

Na stronie rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego w Ustrzykach Dolnych pojawiły się nowe informacje.

Terminy rekrutacji dla kandydatów do klas I na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja Liceum Ogólnokształcące w Ustrzykach Dolnych

Czytaj więcej

Wyniki nauczania w LO po I semestrze w roku szkolnym 2020/2021
Czytaj więcej

Znak jakości szkoły

Okresowe spotkania z Rodzicami

Dnia 28.01.2021 r. (czwartek) o godzinie 17:00 odbędą się spotkania  okresowe  Rodziców  z wychowawcami oddziałów na platformie TEAMS

Czytaj więcej

Harmonogram egzaminu maturalnego 21.01 29.01
Czytaj więcej

Próbny egzamin maturalny 2021

W dniach od 21 do 29 stycznia dla uczniów klas trzecich odbędzie się próbny egzamin maturalny na podstawie materiałów przygotowanych przez Wydawnictwo Nowa Era. Organizacja egzaminu jest uzależniona od sytuacji epidemiologicznej w Polsce i w naszym regionie. Jeśli nie będzie możliwości przeprowadzenia egzaminu w szkole na arkuszach papierowych, to zostanie zorganizowany przy pomocy narzędzi elektronicznych na odległość. W tym celu należy zaopatrzyć się w kamerę internetową (jeśli ktoś nie posiada) i przygotować ją do pracy tak aby obejmowała zdającego łącznie z pulpitem do pisania.

Czytaj więcej

Ferie zimowe i klasyfikacja semestralna
  1. Ferie zimowe trwają w okresie od 04.01.2021 do 16.01.2021 r.
  2. Wystawienie ocen śródrocznych z poszczególnych przedmiotów trwa do dnia 19.01.2021 r. (wtorek).
  3. Konferencja klasyfikacyjna w LO dla młodzieży odbędzie się 21.01. 2021 r. (czwartek).

Wszystkim uczniom życzymy dobrego, zdrowego i aktywnego wypoczynku

Czytaj więcej

Zmiana dni wolnych

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych w Ustrzykach Dolnych informuje, nastąpiła zmiana Zarządzenie z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj więcej

Stypendia dla licealistów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 otrzymali:

Marcjanna Potaczała i Andrzej Kozdrowski

Czytaj więcej