Strona Główna

Zmiana dni wolnych

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych w Ustrzykach Dolnych informuje, nastąpiła zmiana Zarządzenie z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021.

Czytaj więcej

Stypendia dla licealistów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021 otrzymali:

Marcjanna Potaczała i Andrzej Kozdrowski

Czytaj więcej

Regulamin i zasady funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych  w okresie zagrożenia epidemiologicznego Sars-cov-19 w trybie nauki zdalnej i hybrydowej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1394 ze zm.).

Czytaj więcej

Z głębokim żalem żegnamy

Święto Szkoły 10.11.2020 r.

Dziś obchodzimy uroczyście dzień Patrona szkoły a także Narodowe Święto Niepodległości.

Czytaj więcej

Dzień Patrona Szkoły i Narodowe Święto Niepodległości Polski

Dnia 10.11.2020 r. obchodzimy uroczyście Święto Patrona Szkoły i Narodowe Święto Niepodległości Polski. Po czterech godzinach lekcyjnych, o godz.12:00 odbędzie się uroczystość w zespołach klasowych wg porządku:

Czytaj więcej

Terminy konsultacji dla rodziców i uczniów
Czytaj więcej

2 listopada 2020 r. (poniedziałek)  jest wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych.

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych z dnia 30.09.2020 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, dzień 2 listopada 2020 r. (poniedziałek)  jest wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych.

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze SPEJALISTA DS PŁAC

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego  w Ustrzykach Dolnych
Ogłasza    
nabór  na wolne stanowisko urzędnicze :  SPECJALISTA DS. PŁAC
Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Kopernika 4
Wymiar etatu:   0,5  wymiaru czasu pracy
Rodzaj umowy: umowa o pracę

Treść ogłoszenia:  ogłoszenie specjalista do spraw płac ZSL087.pdf

Czytaj więcej

Godziny pracy biblioteki szkolnej w okresie nauczania zdalnego
Czytaj więcej

Organizacja nauczania hybrydowego w LO

Od dnia 19 do 23 października 2020 r. w oddziałach: 1a, 1b, 2a, 2cg, 3a (grupa z geografią do 22 października) zajęcia będą prowadzone zdalnie wg aktualnego planu lekcji.

Czytaj więcej

Nauczanie hybrydowe

W związku z wejściem w życie w dniu 19.10.2020 r. Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, nasza szkoła rozszerzy zakres nauczania zdalnego.

Czytaj więcej

Uwaga Licealiści

Dnia 30 października 2020 r. odbędą się powszechne wybory na radnych Młodzieżowej Rady Gminy w Ustrzykach Dolnych. Zgodnie z obowiązującą ordynacją wyborczą nasza szkoła ma 3 mandaty. To znaczy, że trzech licealistów może zdobyć miejsce w Młodzieżowej Radzie  Gminy. Zgłaszanie kandydatów wg wzoru trwa do 20 października. 

Zapraszamy do kandydowania. Poniżej zamieszczamy dokumenty wyborcze.

1. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia terminu wyborów.

2. Ordynacja wyborcza.

Czytaj więcej

Pielgrzymka Maturzystów

W sobotę 3 października 2020 r. odbędzie się pielgrzymka maturzystów archidiecezji przemyskiej na Jasną Górę.

Czytaj więcej

Wyniki wyborów przewodniczącego LO
Czytaj więcej

Centrum Mistrzostwa Informatycznego - zajęcia pozalekcyjne

W związku z realizowanymi zajęciami pozalekcyjnymi przy współpracy z Centrum Mistrzostwa Informatycznego, prezentujemy dokumenty związane z uczestnictwem w zajęciach:

Regulamin

Obowiązek informacyjny

Zgoda na upowszechnianie wizerunku (nieobowiązkowa)

Czytaj więcej

Walne zebranie Rady Rodziców LO

Zapraszamy wszystkich Rodziców wybranych jako przedstawicieli oddziałów do Rady Rodziców LO na walne zebranie, które odbędzie się dnia 28.09.2020 r. (poniedziałek) o godz. 16:30 w sali nr 20 na parterze budynku głównego.

OGŁOSZENIE O WYBORACH DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego ogłaszają nabór kandydatów
 do Rady Samorządu Uczniowskiego (na przewodniczącego, zastępcę, sekretarza). Wszyscy uczniowie z klas II, którzy chcieliby kandydować proszeni są o zgłoszenie się do jednej z wymienionych osób:
    • Arkadiusza Lupy,
    • Bartłomieja Sochy,
    • Nikodema Słysza,

do dnia 25.09.2020 r.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego planowane są w dniu 30.09.2020 r.
Zapraszamy wszystkich chętnych do pracy w Samorządzie Uczniowskim

Czytaj więcej

Informacja o naborze do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21 roku życia.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

Czytaj więcej

Spotkania z Rodzicami

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów naszych uczniów na pierwsze spotkania informacyjne w nowym roku szkolnym 2020/21.
Termin spotkania: 10.09.2020 r.

Czytaj więcej