SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU

  Od czerwca do grudnia 2012 roku Zespół Szkół Licealnych uczestniczył w projekcie pt. "Karpackie gry wyobraźni" - odkrywamy dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze okolic Drohobycza i Ustrzyk Dolnych". Projekt realizowany był przez Fundację Bieszczadzką, a uczestniczyli w nim, oprócz naszej szkoły, partnerzy z Ukrainy - Fundacja im. Iwana Franka "POSVIT" z Drohobycza oraz Drohobycka Szkoła Profilowana I - III Stopnia nr 16.

  Głównym Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie skierowanych do młodzieży z Polski i Ukrainy narzędzi odkrywania i interpretacji wspólnego dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego w oparciu o metody questingu i gier miejskich, a poprzez to:

  1)  wspieranie dialogu międzykulturowego, tolerancji i zrozumienia dla różnorodności, zapobieganie     i przeciwdziałanie uprzedzeniom, rasizmowi i wszelkim postawom prowadzącym do wykluczenia wśród młodych ludzi z Polski i Ukrainy
  2)  wspieranie i rozwój kompetencji kluczowych młodych ludzi (porozumiewanie się w języku ojczystym; porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje matematyczne; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się; kompetencje społeczne i obywatelskie; inicjatywność i przedsiębiorczość; świadomość i ekspresja kulturalna);
  3)  angażowanie do współpracy dodatkowych partnerów w regionie;
  4)  promocja wykorzystania edukacji pozaformalnej.

  W działania projektu zaangażowanych było 4 nauczycieli i 24 uczniów z 2 szkół średnich z Ustrzyk Dolnych (Polska) i Drohobycza (Ukraina). Najważniejszymi działaniami projektu były:

  1) czterodniowa wizyta studyjna połączona z warsztatami nt. tworzenia questów i gier miejskich z udziałem 6 uczestników - nauczycieli i koordynatorów;
  2) 2 jednodniowe teoretyczne warsztaty szkoleniowe nt. tworzenia questów i gier miejskich - każde dla 12 uczniów (osobno w Ustrzykach Dolnych i w Drohobyczu);
  3) 2 czterodniowe warsztaty praktyczne nt tworzenie questów i gier miejskich - każde z udziałem 24 uczniów szkół średnich z Ustrzyki Dolnych i Drohobycza (jedne w Bieszczadach i jedne w Drohobyczu);
  4) 2 wystawy podsumowujące projekt (w Ustrzykach Dolnych i w Drohobyczu) połączone z projekcją amatorskiego filmu przygotowanego przez uczniów.

          

Projekt finansowany był przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach wsparcia zadania publicznego pod nazwą "Międzynarodowa wymiana młodzieży".