Dobra szkoła

Idź do spisu treści

Menu główne

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Licealnych  im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych realizowany jest projekt
„Dobra szkoła  – szansą na udany start w życie”
współfinansowan
y z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX  – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1  – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.


Biuro projektu:

Zespół Szkół Licealnych
ul. Kopernika 4
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 461 1306
e
-mail: lo_ustrzyki@poczta.onet.pl

Koordynatorem projektu jest Marek Andruch

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego