Dobra szkoła

Idź do spisu treści

Menu główne

Biologia

Sprawozdanie z zajęć laboratoryjnych z biologii (grupa 1 i 2, zakres rozszerzony)

Prowadzący: Małgorzata Wyderkowska
Tematyka zajęć:
1. Przygotowanie preparatów mikroskopowych.
2. Obserwacja mikroskopowa zjawisk plazmolizy i deplazmolizy w komórkach skórki liścia spichrzowego cebuli.
3. Obserwacja trwałych preparatów mikroskopowych.

Uczniowie przypomnieli budowę mikroskopu optycznego i zostali zapoznani z innymi typami wykorzystywanych przez naukowców mikroskopów. Następnie wg instrukcji samodzielnie wykonali preparaty z dolnej skórki liścia trzykrotki i obserwowali znajdujące się tam aparaty szparkowe. W drugiej części zajęć nauczyciel zapoznał uczniów z fizyką zjawisk osmotycznych oraz plazmolizą i deplazmolizą. Uczniowie obserwowali te zjawiska pod mikroskopem na samodzielnie przygotowanych preparatach z komórek skórki liścia spichrzowego cebuli. W trzeciej godzinie zajęć uczniowie obserwowali pod mikroskopem preparaty stałe z zestawu „Życie w wodzie”. 

Sprawozdanie z wyjazdy edukacyjnego rozszerzonych grup z geografii i biologii


Zgodnie z założeniami projektu w dniach 22 25 kwiecień 2013 r. odbyła się 4 dniowa wycieczka „Sandomierz Góry Świętokrzyskie Warszawa” zorganizowana dla grupy biologiczno geograficznej. Celem wyjazdu było poznanie bioróżnorodności polskich nizin i wyżyn, a także ich środowiska geograficznego i walorów krajoznawczych. Pierwszego dnia uczniowie zwiedzali Sandomierz, ze szczególnym uwzględnieniem wąwozów lessowych oraz pobliskie stare, kambryjskie G. Pieprzowe. Drugi dzień rozpoczął się wycieczką na Górę Zelejową, podczas której uczniowie poznali budowę geologiczną, geomorfologię i roślinność części G. Swiętokrzyskich, następnie w Jaskini Raj oglądali zjawiska krasowe, a w Starachowicach uczestniczyli w zajęciach terenowych w Muzeum Przyrody i Techniki. W kolejnym dniu młodzież odwiedziła Ogród Botaniczny PAN w Powsinie, Muzeum Paleontologii w Pałacu Kultury i Nauki, a po południu zwiedzając Stare Miasto dotarła do Planetarium w Centrum Nauki Kopernik. W ostatnim dniu uczniowie udali się do Kampinoskiego Parku Narodowego, aby poznać roślinność i środowisko przyrodnicze niżu środkowopolskiego. 

Sprawozdanie z zajęć terenowych z biologii w dniach 12-13.06.2013.


Prowadzący: Małgorzata Wyderkowska
Nocleg: Zatwarnica

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z grupy 1 poziomu rozszerzającego i kilkoro zainteresowanych uczniów z grupy wyrównawczej. Terenem zajęć były chronione obszary Parku Krajobrazowego Doliny Sanu (otulina Bieszczadzkiego PN).
W pierwszym dniu zajęcia odbywały się na ścieżce wzdłuż potoku Hylaty w kierunku na Dwernik Ka mień. Poświęcone były entomofaunie (głównie ksylofitycznej) oraz zwierzętom kręgowym (płazom i gadom). W drugim dniu uczniowie byli w rezerwacie Hulskie im. Stefana Myczkowskiego w paśmie Otrytu. Głównym tematem zajęć było zróżnicowanie zbiorowisk roślinnych leśnych i nieleśnych, rozpoznawanie charakterystycznych roślin oraz wykazywanie różnic między lasem o charakterze naturalnym i lasem użytkowanym gospodarczo.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego