Dobra szkoła

Idź do spisu treści

Menu główne

Geografia

ZAJĘCIA TOPOGRAFICZNE


Zajęcia topograficzne odbyły się 27 października r. na terenie gminy Ustrzyki Dolne, a ich celem było kształtowanie umiejętności obserwacji terenowych i konfrontacja teorii szkolnej z praktyką. Uczniowie interpretowali różne źródła informacji geograficznej, głównie mapę topograficzną, lokalizowali miejsca obserwacji, dokonywali obliczeń (skala mapy - odległość i powierzchnia, nachylenie stoku) oraz ćwiczyli orientację w terenie przy pomocy kompasu i innych metod terenowych (np. szacowanie odległości i wysokości).


 

ODKRYWKA GLEBOWA


9 listopada 2012 r. odbyły się drugie z czterech zaplanowanych zajęć terenowych, tym razem przy odkrywce glebowej. Ćwiczenia prowadzone były przez pracownika naukowego na terenie Bieszczadzkigo Parku Narodowego i miały na celu zapoznanie uczniów z budową profilu glebowego. Na początku prowadzący omówił środowisko przyrodnicze (w tym geologię), historię i ruch turystyczny w BdPN, a następnie zaprezentował skały, które zasadniczo wpływają na rodzaj gleby w Bieszczadach. Po części teoretycznej wycieczka udała się w wyższą partię gór i uczniowie przystąpili do kopania odkrywki. Kolejnym zadaniem było określenie jej lokalizacji oraz zbadanie właściwości chemicznych (odczyn)  i fizycznych gleby - barwy, składu mechanicznego, struktury i występowania domieszek. Następnie, na kartach pracy każdy uczeń wykonał swój profil glebowy wyróżniając poszczególne poziomy genetyczne. Na koniec prowadzący przypomniał, w jaki sposób przebiegają procesy glebotwórcze i omówił zasady systematyki gleb.


 

ODKRYWKA GEOLOGICZNA


Pierwsze zajęcia terenowe, realizowane w ramach projektu "Dobra szkoła - szansą na udany start w życie" odbyły się 06 kwietnia 2013 r. w kamieniołomie Rabe k. Baligrodu. Głównym ich celem była analiza odkrywki geologicznej. Młodzież określała parametry odkrywki: wysokość, długość, nachylenie, sposób ułożenie skał oraz jej lokalizację w regionie i na tle jednostek geologiczno-tektonicznych Polski. Ponadto rozpoznawała rodzaje skał i ich właściwości fizyczne - twardość, barwę, przełam. Finałem prac było wykonanie przekroju geologicznego Doliny Rabiańskiego Potoku.

 

GEORÓŻNORODNOŚĆ I ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA ENERGII W KARPATACH


 W dniach 13 - 14 kwietnia odbyła się kolejne zajęcia terenowe, tym razem do Zakopanego i w Pieniny. Głównym celem wyjazdu była analiza bio - i georóżnorodności Karpat oraz poznanie metod pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w południowej Polsce. Uczniowie mieli okazję zaobserwować, jak zmienia się środowisko przyrodnicze (klimat, geomorfologia, geologia, roślinność) od wschodniej (Bieszczady) po zachodnią (Beskidy, Pieniny i Tatry) część Karpat Polskich, a przez to skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z praktyką.  Wszystko po to, aby zrealizować jeden ważniejszych celów nauczanie geografii - rozwijać umiejętności rozpoznawania zjawisk i procesów geograficznych oraz wskazywać zależności, które zachodzą między nimi na danym obszarze (np. zależność sieci transportu lub osadnictwa od ukształtowania powierzchni). W przypadku alternatywnych źródeł energii, celem zajęć było zwrócenie uwagi na konieczność ich stosowania. Uczniowie odwiedzili, zatem m.in. Geotermię Podhalańską, zaporę wodną w Czorsztynie, Muzeum Tatrzańskie, a także wraz z przewodnikami odbyli wycieczki po Zakopanem i okolicach, Pieninach i do Góry Wdżar (Gorce).    

Zakupiony sprzęt


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego